Kontakt

CK MAGURA, s.r.o.
M. HATTALU 2160/52-9402601 
DOLNÝ KUBÍN

mobil.:  0907 040 826
e-mail: chatakubinskahola@gmail.com
IČO: 36427403
DIČ: 2021955837
IČ DPH: SK2021955837
Tatra banka,a.s., č. ú.: 294 302 8593/1100, IBAN: SK39 1100 0000 0029 4302 8593

  

Napíšte nám
 E-mail*:
 Meno a priezvisko*:
 Ulica a číslo:
 Mesto:
 Správa*:
 Kód: Kód:
 Odpíšte kód*: